fbpx

Kontakt

26. augusta 2010

KONTAKT
2010

Matej Ivan

Čo je podstatou kontaktu? Pohyb a následný dotyk. V performancii Kontakt autor prechádza z námestia SNP v Banskej Bystrici na vrch Urpín, a to bez jediného priameho dotyku so zemou.