fbpx

Dvojdňový seminár a workshop – DOX IN VITRO

31. júla 2017

DOX IN VITRO (dokumentárne projekty v skúmavke), je dvojdňový seminár a workshop, tematicky zameraný na fázu vývoja dokumentárnych projektov. Hlavným partnerom a odborným garantom projektu je European Documentary Network (EDN). Je určený mladým a začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a zo susediacich štátov. EDN poskytne po skončení podujatia vybraným projektom ďalšie možnosti prezentácie projektov na európskych fórach, ktoré spoluorganizuje.

SEMINÁR (11. september 2017)
Seminár sa zameria na dokumenty v digitálnej ére. Pri spracovávaní tém bežného života majú najväčšiu šancu na uplatnenie dokumenty, ktoré budú pripravené na distribúciu pre viaceré kanály. Vyvíja sa nový spôsob filmového rozprávania, aby bol dokument otvorený pre mnohé digitálne platformy berúc do úvahy budúce mediálne prostredie vysielateľov (youtube, sociálne siete…).

WORKSHOP (12. september 2017)

Workshop je vašou príležitosťou vyvíjať svoj dokumentárny projekt pod vedením renomovaných medzinárodných odborníkov v oblasti dokumentu. Získate podnety a spätnú väzbu k dôležitým rozhodnutiam týkajúcim sa ďalšieho vývoja, vrátane naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania. Celý tento proces prebieha v malých skupinách pod tvorivým dohľadom medzinárodných profesionálov.

Vybraní účastníci s projektom budú mať možnosť počas celodenného workshopu konzultovať svoje projekty s medzinárodne renomovanými lektormi:


MEDZINÁRODNÍ TÚTORI:

OVE RISHØJ JENSEN

EDN Film & Media Consultant
European Documentary Network, Dánsko

Ove pracuje pre EDN od roku 2003. Má na starosti projekcie dokumentárnych filmov, workshopy, semináre, masterclassy. Podieľa sa  na selekcii dokumentárnych projektov pre workshopy a prezentácie (pitching sessions). Ove sa dramaturgicky podieľal a/alebo organizoval niekoľko EDN podujatí ako napríklad  The Greek Documentary Lab, New Platforms – New Politics, Twelve for the Future. Manažuje aj účasť EDN na filmových trhoch (European Film Market, Sunny Side of the DocMIPDOC). Spolupracuje s organizáciami a festivalmi zameranými na dokumentárny film, pre ktoré pripravuje na mieru šité masterclassy, semináre a workshopy.

PHILIPPE VAN MEERBEECK

VRT, the Flemish Radio- & Television Network, Belgicko

Philippe Van Meerbeck  od roku 1990 do roku 2000, vyprodukoval viac než 50 dokumentárnych programov pre VRT série. Ako zodpovedný dramaturg majúci na starosti koprodukcie, sa zúčastnil medzinárodných pitching fór a festivalov dokumentárnych filmov v Amsterdame (The Forum/IDFA), Toronte (Hot Docs), Marseille (Sunny Side), Tel-Avive, Thessalonikách, Talline, Tourcoingu, Jilhave a Lisabone. Bol tútorom mnohých workshopov. V roku 2005 sa začal venovať digitálnym technológiám, keď sa stal senior policy advisor-om a členom Rady Steering pre DIVA – projekt digitalizácie VRT. Spolupodieľal sa na vypracovaní tematického obsahu VRT pre listinu 2007-2011. Momentálne vyvíja projekty súvisiace s digitalizovaným obsahom a novými médiami. Je členom Výberovej dokumentárnej komisie v VAF (Flámsky AV fond); je členom Flámskej komisie pre audiovizuálne umenie (CAV), člen výkonného výboru CONTOUR, medzinárodného miesta stretnutia pre media art; člen výboru iDROPS, agentúra pre digitálne inovácie zameraná na sociálne a kultúrne zmeny. Vyučuje produkciu dokumentárnych filmov na univerzite v Gente (Belgicko) – učí dokument a využívanie archívov.

FRIEDRICH MOSER

Producent, režisér a scenárista, Rakúsko

Friedrich Moser vyštudoval na Univerzite v Salzburgu (AT) odbor história a germanistika. V rokoch 1998-2000 pracoval ako televízny novinár v Bolzane (IT). V roku 2001 založil blue+green communication. Píše, režíruje, nakrúca a produkuje dokumentárne filmy od roku 1999. Doposiaľ pripravil zhruba 20 dokumentov, najznámejšie sú A Good American a The Brussels Business. V súčasnosti učí históriu a dokument na Viedenskej univerzite.
ÚČASŤ NA SEMINÁRI JE ZDARMA.

POPLATOK ZA WORKSHOP (KONZULTÁCIA PROJEKTU) JE 100,- EUR                    PRE ZAHRANIČNÝCH ÚČASTNÍKOV.
SLOVENSKÍ ÚČASTNÍCI POPLATOK ZA WORKSHOP (KONZULTÁCIU PROJEKTU) NEPLATIA.

Prihlášky prijímajú:

Creative Europe Desk Slovensko, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava, Tel.: 02/526 36 935
media@cedslovakia.eu, www.cedslovakia.eu
Cinematik, s.r.o., Bitúnková 23, 900 31 Stupava, Tel.: 0948 445 565, info@cinematik.sk, www.cinematik.sk

Uzávierky prihlášok:

S PROJEKTOM: 11. august 2017
projekty (v anglickom jazyku) musia obsahovať:
– synopsis & treatment
– predpokladaný rozpočet
– realizačný plán a predpokladaný termín dokončenia
– krátke predstavenie alebo CV zúčastnených partnerov (režisér, producent, spoločnosť)

Vizuálny materiál k projektu môžete posielať elektronicky (emailom na media@cedslovakia.eu prípadne pošlete tiež  link na predchádzajúce dielo, alebo pilot/trailer predkladaného projektu)

BEZ PROJEKTU: 31. august 2017

AVF_logo