fbpx

Dox in vitro 2016: Prihláste svoj dokumentárny projekt

20. júla 2016

DOX IN VITRO 2016 – Medzinárodný seminár & workshop
16. – 17. september 2016, Kursalon, Piešťany

 

DOX IN VITRO (dokumentárne projekty v skúmavke), je dvojdňový seminár a workshop, tematicky zameraný na fázu vývoja dokumentárnych projektov. Hlavným partnerom a odborným garantom projektu je European Documentary Network (EDN). Je určený mladým a začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a zo susediacich štátov. EDN poskytne po skončení podujatia vybraným projektom ďalšie možnosti prezentácie projektov na európskych fórach, ktoré spoluorganizuje.

 

SEMINÁR (16. september 2016)
Seminár sa zameria na stavbu príbehov dokumentárnych filmov a na dôležité prvky ich naratívnej konštrukcie. Predstaví prístup renomovanej televíznej spoločnosti ku koprodukciám s nezávislými producentmi.

WORKSHOP (17. september 2016)
Workshop je vašou príležitosťou vyvíjať svoj dokumentárny projekt pod vedením renomovaných medzinárodných odborníkov v oblasti dokumentu. Získate podnety a spätnú väzbu k dôležitým rozhodnutiam týkajúcim sa ďalšieho vývoja, vrátane naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania. Celý tento proces prebieha v malých skupinách pod tvorivým dohľadom medzinárodných profesionálov.

 

Vybraní účastníci s projektom budú mať možnosť počas celodenného workshopu konzultovať svoje projekty s medzinárodne renomovanými lektormi:
Ove Rishøj Jensen, EDN, Dánsko
Beate Thalberg, ORF/3sat, Rakúsko
Brian Hill, režisér a scenárista, Century Films, Veľká Británia

 

Uzávierky prihlasovania:
15.8.2016 (s projektom – seminár a workshop)
8.9.2016 (bez projektu – iba seminár)

Viac informácií a prihlasovací formulár

 

 

seminar

Organizátori: Cinematik Piešťany, European Documentary Network (EDN), Creative Europe Desk Slovensko

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.