fbpx

Daniel Vadocký (Slovensko)

11. augusta 2011

Meeting Point Europe, Cinematik.doc

Vyštudoval odbor filozofia na Trnavskej univerzite a v roku 2007 absolvoval filmovú vedu na VŠMU v Bratislave. V súčasnosti prednáša filozofiu a estetiku na Katedre umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií VŠMU. Popri tom pracuje na dizertačnej práci zameranej na súčasný autorský hraný film v krajinách juhovýchodnej Ázie. Články zaoberajúce sa ázijskou kinematografiou, filmovou históriou a teóriou publikoval vo viacerých periodikách. Je spoluzostavovateľom súťažnej sekcie krátkometrážnych filmov na Artfilmfeste v Trenčianskych Tepliciach a v ostatných dvoch rokoch bol členom medzinárodných porôt na MFF Era Nové horizonty vo Wroclawi, Sleepwalkers v Talline a ConCan v Tokiu.