fbpx

blok_filmov

 • utorok 13. 09. 17:00

  Arta

  Best of AZYL 2021

  Best of AZYL 2021

  SK, 2021, 90 min.; sk

  Réžia: rôzni / various

  Kraťasy sú tu pre teba! Prehliadka tých najlepších 1-minútových, 5-minútových filmov a videoklipov z celého sveta prihlásených do súťažnej sekcie festivalu krátkeho filmu AZYL SHORTS 2021. Medzinárodná porota tvorená filmovými profesionálmi z krajín V4 vyberala spomedzi 400 krátkych filmov. Výsledné…

 • sobota 17. 09. 18:00

  Arta

  Mladé filmové talenty Workshopu Azyl 2022

  Mladé filmové talenty Workshopu Azyl 2022

  SK, 2022, 90 min.; sk

  Réžia: rôzni / various

  Workshop AZYL vyvrcholí premietaním minútových filmov vytvorených počas piatich dní festivalu. Mladí filmári a filmárky budú môcť svoju tvorbu odprezentovať na veľkom plátne v kinosále za prítomnosti divákov. Po projekcii nasleduje diskusia s tvorcami, vďaka čomu autori získajú spätnú väzbu…

 • utorok 13. 09. 17:00

  arta-en

  Best of AZYL 2021

  Best of AZYL 2021

  SK, 2021, 90 min.; sk

  Réžia: rôzni / various

  Shorts are here for you! A showcase of the best 1-minute, 5-minute films and music videos from all over the world submitted to the competition section of the AZYL SHORTS 2021 short film festival. An international jury of film professionals…

 • sobota 17. 09. 18:00

  arta-en

  Young Film Talents of the Workshop Azyl 2022

  Mladé filmové talenty Workshopu Azyl 2022

  SK, 2022, 90 min.; sk

  Réžia: rôzni / various

  The AZYL workshop will culminate in a screening of the minute-long films made during the five days of the festival. Young filmmakers will be able to present their work on the big cinema screen in the presence of the audience.